Ju Jitsu i Norge

Ju jitsu ble hos oss introdusert av politimannen Haakon Schiønning tidlig på 1900-tallet. Han underviste den nye arten på «Statens Politiskole» allerede i 1929, og ju jitsu har således vært lenger i Norge enn noen annen kampform (med unntak av vikingenes gamle kampformer som Gliva og stav)

 

Han underviste den nye arten på «Statens Politiskole» allerede i 1929, og ju jitsu har således vært lenger i Norge enn noen annen kampform (med unntak av vikingenes gamle kampformer som Gliva og stav).

Sam Melberg startet med ju jitsu før andre verdenskrig, var med i motstandsbevegelsen og hadde ansvaret for opplæringen av grenselosene. Han startet etter krigen sitt eget institutt og hadde dermed en kommersiell skole lenge før dagens liknende skoler dukker opp. Instituttet flyttet til Bislett Bad, og fra dette miljøet springer de første judo- og karatepionerene ut.

Henrik Lundh begynte med judo på Bislett Bad i 1952 og han startet etter hvert Norges første judoklubb. Tidlig på 60-tallet begynte enkelte med karate på samme sted, deriblant engelskmannen John Groves som har vært aktiv i Norsk budo inntil det siste.

Den moderne, norske ju jitsuperioden startet ved at Nils Erik Løvstad fra Telemark begynte å trene hos Kurt Durewall i Gøteborg. Løvstad startet opp sin første klubb i Norge under begrepet «Mykt Selvforsvar» i 1976, og la således grunnlaget for dagens norske ju jitsu.

Rune S. Henrichsen begynte å trene hos Løvstad i 1976, og han formaliserte JJN som stilart i 1983 sammen med Runar Omland fra Sandefjord.Stilarten er et resultat av trening og impulser innen flere andre ju jitsu stiler, samt sterk vekt på slag og sparktrening, metodisk influert av kampkarate(kumite). Den engelske ju jitsu, representert ved Soke Richard Morris, hadde sterk innflytelse fra tidlig på 80-tallet. Senere på 80-tallet og utover 90-tallet ble norsk ju jitsu, og Ju Jitsu Norge systemet spesielt, påvirket av fransk ju jitsu(Goshindo), representert ved Kyoshi Alain Sailly, og canadisk Ju Jitsu(Can ryu), representert ved Kyoshi John Therien.

På slutten av 90-tallet, og utover 2000-tallet ble de fleste ju jitsu klubber organisert i Norges idrettsforbund, via Norges Kampsportforbund. Etter dette har ju jitsu som konkurranseform fått mye fokus. Ju Jitsu Norge-systemet har imidlertid fortsatt å utvikle seg som et tradisjonelt selvforsvarssystem.